Vital Naturkeramik International

Naturstein-Mosaik: Marmorbruch-Mosaik

 

 
Serie / Material
Frost/Tritt/Abr.
pro Paket
pro Pal. (Fak.)
Preisgruppe/PE
 
Serie / Material
Frost/Tritt/Abr.
pro Paket
pro Pal. (Fak.)
Preisgruppe/PE
794660730.png
794660730 / Multiformat×30×0.8 cm
Palladiana Silver Grey small. gebrochen
 
Marmorbruch-Mosaik / Naturstein-Mosaik matt
- / - / -
10 Stck. / - qm / 18.00 kg
a.A. qm / a.A. kg / (-)
(3-0049) / / Tafel
794662850.png
794662850 / Multiformat×40×0.8 cm
Palladiana Light Grey. gebrochen
 
Marmorbruch-Mosaik / Naturstein-Mosaik matt
- / - / -
10 Stck. / - qm / 19.00 kg
a.A. qm / a.A. kg / (-)
(3-0050) / / Tafel
mosaikbi.png
MOSAIKBI / Multiformat×2×0.8 cm
Biancone Marmorbruch
 
Marmorbruch-Mosaik / Naturstein-Mosaik matt
N / - / -
11 Stck. / 1.00 qm / 16.70 kg
48.95 qm / 817.47 kg / (0.0927)
(3-0053) / / qm
mosaikro.png
MOSAIKRO / Multiformat×2×0.8 cm
Rosso Verona Marmorbruch
 
Marmorbruch-Mosaik / Naturstein-Mosaik matt
N / - / -
11 Stck. / 1.00 qm / 16.70 kg
48.95 qm / 817.47 kg / (0.0927)
(3-0051) / / qm
mosaikrobi.png
MOSAIKROBI / Multiformat×2×0.8 cm
Mix Rosso Verona/Biancone Marmorbruch
 
Marmorbruch-Mosaik / Naturstein-Mosaik matt
N / - / -
11 Stck. / 1.00 qm / 16.70 kg
48.95 qm / 817.47 kg / (0.0927)
(3-0052) / / qm